15 lipca, 2024

Ma to miejsce także wtedy, gdy osie słupów nie są ustawione w Jednej płaszczyźnie lub w płaszczyźnie nlerównoległej do sąsiadującej z nimi ściany ).Wolfflin programowo pomijał zagadnienie konstrukcji w architekturze, mimo że wpływ konstrukcji na wyraz architektury jest znaczny. Nawet z wolffllnowsklch charakterystyk można wywnioskować, że barok różni się od renesansu także dyna­miką układu konstrukcyjnego. Różnice te nie są Jednak tak wielkie, aby z tego względu barok zasługiwał na specjalne wyróżnianie, jak np. gotyk lub budownictwo nowo­czesne.

Dodaj komentarz