15 lipca, 2024

Np. styl pozbawiony smaku stosuje niecelowe rozwiązania: „krępuje belkowania, .grupuje kolumny, łamie szczyty i łęki, stosuje bezsensowne woluty i zakrętasy, jakby się bawił środkami sztuki, nie rozumiejąc Ich celu I sensu, podobnie jak to czynią •dzieci, gdy bawią się narzędziami dorosłych. Schopenhauer, protestując przeciw niecelowości rozwiązań, ma na myśli nie tyle ich praktyczną bezużyteczność, ile artystyczną bezwartośclowość. Ponieważ przeżycie estetyczne, jakiego dostarcza archi­tektura, jest rezultatem percepcji praw natury (powszechnych idei), tym samym obiekty architektoniczne, które tych idei nie ujawniają lub zgoła je fałszują, są poz­bawione wartości.

 

Dodaj komentarz