15 lipca, 2024

Jednym z zadań, jakie mają w swoich obowiązkach pracownicy socjalni, jest przeprowadzenie wywiadów środowiskowych dotyczących sytuacji poszczególnych rodzin. Najczęstszym powodem przeprowadzenia takiego wywiadu jest wniosek danej rodziny o przyznanie pomocy finansowej z zasobów danej gminy, gdzie rodzina zamieszkuje. W takiej sytuacji pracownik socjalny wywiad powinien przeprowadzić w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia prośby o pomoc, a w sytuacjach nie cierpiących zwłoki – taki wywiad zobowiązany jest przeprowadzić w ciągu 2 dni. Wywiad może również być przeprowadzony, jeśli pracownik socjalny sam stwierdzi, iż pomoc materialna może być danej rodzinie niezbędna. Przed przystąpieniem do przeprowadzenia takiego wywiadu pracownik socjalny informuje rodzinę, że będzie przeprowadzał wywiad, podaje tez powód i okazuje swoja legitymacje służbową. Istotnym elementem przeprowadzenia wywiadu środowiskowego jest poinformowanie przez pracownika danej rodziny, ze w przypadku podania przez jej członków nieprawdziwych danych grozi za to odpowiedzialność karna w takim samym zakresie jak za składanie fałszywych zeznań przez świadka.

Dodaj komentarz