15 lipca, 2024

Warto nadmienić, że Wolfflin pisał swe prace w czasach, gdy Wieża Eiffla, Pałac Kryszta­łowy w Anglii I niektóre Inne pionierskie budowle były Już wzniesione. Brakowało mu wyraźnie zrozumienia dla śmiałości I nowatorstwa myśli technicznej, skoro Ich nie dostrzegał. Wolfflin istotnie nie przypisywał konstrukcji większej roli — „technika nigdy nie czyni stylu” — twierdził. Nie negował jednak tego wpływu całkowicie). Aby uza­sadnić tezę, że pewne wartości estetyczne dostrzegł również w układach konstrukcyj­nych, nie wystarczy wyliczanie jego wypowiedzi na temat roli konstrukcji w archi­tekturze. Bardziej celowe Jest tu wykazanie, że negacja powyższej tezy pozbawia sensu wiele wypowiedzi Wolfflina bądź czyni je sprzecznymi.

Dodaj komentarz