15 lipca, 2024

Architektura baroku ma niewątpliwie taki „dynamiczno-malarski” charakter związany przede wszystkim z powierzchniowym potraktowaniem elewacji. Wywiera to znaczny wpływ na jej ogólny wyraz, nie przesądza jednak o nim całkowicie, gdyż nie wynika z układu konstrukcyjnego. Biorąc pod uwagę dynamizm tego ostatniego, można mieć wątpliwości, czy barok powinno się uważać za reprezentanta dynamizmu. Stosowany tu system konstrukcyjny jest w zasadzie odziedziczony po renesansie) l ma wybitnie statyczny charakter. Toteż tak odmienne od renesansowych artystyczne zadania archi­tektury baroku nie dawały się w pełni realizować przy ścisłym zachowaniu zasad tego systemu.

Dodaj komentarz