15 lipca, 2024

Jak podają statystyki, w ciągu ostatnich kilkunastu lat liczba rozwodów w Polsce wzrosła dość znacznie, co jest w sumie trendem światowym – w krajach bardziej zamożnych więcej jest właśnie rozwodów niż w tych dopiero na dorobku. Jednak w sytuacji, gdy w rodzinie są dzieci, rozwód rodziców powoduje ogromny problem, co z dziećmi, kto będzie się nimi zajmował, to znaczy które z małżonków, na jakich zasadach druga strona będzie współopiekowala się dziećmi, współdecydowała o ich dalszym życiu. Największy problem rodzi się, kiedy obie strony nie chcą dobrowolnie porozumieć się co do dalszych losów opieki nad dziećmi, a co gorsza – kiedy starają się rozgrywać dzieci przeciwko sobie, udowadniając chociażby, że druga strona powinna być obciążona całkowita winą za rozkład małżeństwa. Wtedy dzieci są najbardziej poszkodowane, bo nie dość, że muszą wybierać pomiędzy tatą czy mamą, ale też zmuszane są do opowiedzenia się po jednej ze stron konfliktu, dyskredytując drugiego z rodziców. Tak więc rozwodząc się – nie mieszajmy dzieci do naszych wewnętrznych konfliktów.

Dodaj komentarz