15 lipca, 2024

Postulat zgodności formy z konstrukcją jest ściśle związany z poglądem o artystycznej wartości układów sił. Pogląd ten był formułowany takie przez starszą estetykę. Artystyczną rolę układów sił w pełni doceniał np. Arthur Schopenhauer. Jedną z tez filozofii Schopenhauera jest założenie istnienia „woli świata”—pierwiastka nad- materialnego, wszechwładnego I partycypującego w umysłach ludzkich. Wszelkie zjawiska przyrody są traktowane w jego filozofii jako zewnętrzne przejawy tej „woli”. „Wola” obiektywizuje się poprzez kolejne szczeble. Najniższe z nich odpowiadają takim powszechnym właściwościom natury, jak ciężkość, oporność, płynność, światło Itp. ( Zadaniem sztuki jest udostępnienie wiedzy o świecie, która w Inny^ sposob Jest zasadniczo nieosiągalna.

Dodaj komentarz