15 lipca, 2024

Z takich oto względów współcześni oceniają gotyk bardzo wysoko, w każdym razie nie niżej niż antyk. Gotyk bardziej niż architektura Innych epok zbliża się do obecnie Współczesny „konstruktywizm” pragnie nadać budowlom wyraz lekkości, swobody i dynamizmu, mimo potężnych niekiedy rozmiarów.W odróżnieniu od upodobań Schopenhauera, związanych z pesymizmem jego świato­poglądu, współczesny Ideał piękna upatrywany Jest w tych obiektach architektury,które jak gdyby głoszą zwycięstwo człowieka nad siłami przyrody. Może właśnie ten ideał miał na uwadze H. Sorgel twierdząc, iż „Jest ironią estetyki, gdy Schopenhauer swój krytyczny stosunek do gotyku tym motywuje, że antagonizm między obciążeniem a podporą jest nie dość jasno wyrażony — gdy w rzeczywistości jest przecież wręcz odwrotnie”.

Dodaj komentarz