15 lipca, 2024

Rozkład sił w sklepieniach gotyckich jest bardzo korzystny, gdyż wielkości momentow zgina­jących) są tu znacznie mniejsze niż w przekryciu belkowym o tej samej rozpiętości. Bardziej równomierny rozkład naprężeń pozwala na racjonalne wykorzystanie ele­mentów budowlanych. Natomiast przekrój belki swobodnie podpartej musi być tak dobrany, by przeniósł moment maksymalny, powstający tylko w jednym przekroju belki, tym samym pozo­stałe przekroje jednakowe na całej długości belki pozostają właściwie niewykorzystane. Ponadto przy prostokątnym przekroju belki wielkości naprężeń maleją w kierunku osi i nie wykorzystany zasadniczo materiał niepotrzebnie obciąża konstrukcję.

Dodaj komentarz