15 lipca, 2024

Treść wypowiedzi Sórgela wypada zakwestionować. W gotyku istotnie me występuje zdecydowane przeciwieństwo obciążenia I podpory. Intencje wypowiedzi natomiast wydają się słuszne. Podkreślenie przeciwieństwa między podporą i obciążeniem me powinno być traktowane Jako jedyne źródło wartości estetycznej architektury. Przeciwnie, właśnie w tych konstrukcjach, gdzie przeciwieństwo jest całkowicie zatarte, przebieg sił jest łatwiejszy do uchwycenia. Tym samym ekspresja układu występujących w nich sił Jest tak duża, że zbędae są wszelkie inne środki artystycznego wyrazu.Obecny poziom techniki i stopień opanowania przyrody kształtuje inne upodobania artystyczne niż w czasach Schopenhauera.

Dodaj komentarz