15 lipca, 2024

Mimo że ideał estetyczny Schopenhauera różni się od współczesnego, to ekspresja sił, na którą wskazuje Schopenhauer, również dziś jest często stosowanym środkiem artystycznym w architekturze. Fakt ten świadczy, że ten środek wyrazu artystycznego może zaspokoić bardzo różnorodne upodobania estetyczne. Porównanie obiektów architektury z organizmami żywymi wykazuje więcej różnic niż podobieństw, jedynie ścisła współzależność poszczególnych części oraz celowość budowy organizmów żywych upoważnia, by traktować je za wzór przy wznoszeniu budowli.  Poza tym pomiędzy obiektami architektury a organizmami żywymi ^stę­pują tak znaczne różnice), Iż niepodobna w twórczości architektonicznej naśladować.

Dodaj komentarz