15 lipca, 2024

W każdym razie teoretycy architektury współczesnej, wymieniając tę cechę jako bardzo pożądaną, nie wskazują przy tym baroku za wzór). Według Wolfflina jedną z istotnych cech baroku jest „masywność” ). Masywność niewiele ma wspólnego z wrażeniem unoszenia się form. Z punktu widzenia dzisiejszych wymagań brak więc pracom Wolfflina metodycznej ścisłości. Terminy są niejednoznaczne, a nie dość precyzyjnie przeprowadzone kla­syfikacje kryją w sobie źródła licznych nieporozumień. Jednocześnie, dzięki barwne­mu, metaforycznemu Językowi, prace te bardzo silnie działają na wyobraźnię, wy­wołują wyrazisty i pełny obraz tego, co Wolfflin uważał za barok.

Dodaj komentarz