15 lipca, 2024

O architekturze barokowej czyta się, że „chciała dać budowlom wyraz dynamiczny, ujawnić działające w nich siły” niewidoczne podobno w stylu odrodzenia), a jednocześnie wiadomo, że właśnie architektura nowoczesna, wysuwając postulat „szczerości”, w większym stopniu dąży do ujawnienia przebiegów sił niż jakakolwiek jej poprzedniczka. Tymczasem właśnie barokowi zarzuca się brak owej szczerości.P. Lavedan, streszczając pogląd D’Orsa, charakteryzuje barok jako „styl form”, które „unoszą się” w przeciwieństwie do klasyku, stylu „form, które ciążą”. Dynamizm w architekturze jest niewątpliwie związany z sugestią pozornej nieważkości elementów budowlanych. Ale czy Istotnie w baroku miała ona miejsce?

Dodaj komentarz