15 lipca, 2024

Wolfflin zajmuje się przede wszystkim malarstwem i rzeźbą, a w następnej kolejności dopiero architekturą. Podziały i klasyfikacje, którymi operuje w dziedzinie tamtych sztuk l które właściwie do nich się odnoszą, przenosi do architektury. Dynamizm architektury Jest zjawiskiem bardzo złożonym i skomplikowanym, ponieważ oprócz cech charakterystycznych dla malarstwa zawiera również inne cechy, właściwe tylko       architekturze.  Wolfflin, charakteryzując ogólnie cechy sztuki dynamicznej, wymienia: dużą swobodę kompozycji, diagonalne kierunki jej osi, odpowiednie potraktowanie szczegółów itp.

Dodaj komentarz