15 lipca, 2024

Preferowanie ciężkości i monumentalizm ustępuje miejsca dążeniu do maksymalnej lekkości i oszczędności środków wyrazu plastycznego. Tendencji zamykania wewnętrznej przestrzeni budynku, widocznej w rozwiązaniu budynku fabryki turbin, przeciwstawia Gropius dążność do zdecydowanego zespolenia prze­strzeni obudowanej z otaczającą. W budynku fabryki „Fagus” brak zupełnie słupów narożnych. Możliwe to jest ze względu na przyjęty schemat statyczny budynku (na naroża przypadają minimalne obciążenia), ale wynika przede wszystkim z określonego programu artystycznego. Twórczość i prace teoretyczne Gropiusa pozwalają w nim widzieć nowatora również w ujmowaniu ekspres. ji sił

Dodaj komentarz