15 lipca, 2024

Walter Gropius pracował w biurze Behrensa w latach 1907—1910—właśnie wtedy, gdy opracowywano tam projekt fabryki turbin. Zapatrywania Behrensa wyło­żone w cytowanej pracy, które znalazły już uprzednio swój wyraz we wcześniej zreali­zowanym budynku fabryki turbin, musiały być dobrze znane Groplusowl. Jest bardzo prawdopodobne, że nowatorskie rozwiązanie „Fagusa” powstało jako rezultat negacji zapatrywań Behrensa. Jeżeli bowiem zanegować tezy, sformułowane przez Behrensa i traktowane jako wytyczne przy realizacji fabryki turbin, to otrzymane w ten sposob twierdzenia śmiało mogą uchodzić za postulat/ programu artystycznego budynku zakładów „Fagus”.

Dodaj komentarz