15 lipca, 2024

Właśnie wrażenia czegoś co jest niezgodne z intuicyjnym poczuciem równowagi stanowią, zdaniem nowatorów, ważne źródło pozytywnych emocji. Nowe potraktowanie ekspresji sił, w odróżnieniu od konserwatywnego, nie dyskwalifikuje bynajmniej rozwiązań zry­wających z tradycyjnym wyczuciem równowagi i wytrzymałości, a przeciwnie, właśnie w tych rozwiązaniach dostrzega szczególnie cenne i od razu ujawniające się zalety: wyrazistość, niezwykłość, dynamizm. Realizację postulatu „otwartej przestrzeni”, tj. przenikania się wnętrza i otoczenia oraz ruchu, wiązał Gropius z praktyką maksy­malnego przeszklenia budynku oraz kompozycji układów form jako niecałkowicie spoistych, jak to np. w budynku Bauhausu ma miejsce. W rezultacie powstaje wrażenie „płynności” i unoszenia się budynku). Sugestię tę uważa Gropius za jeden z waż­niejszych środków wyrazu architektury.

Dodaj komentarz