15 lipca, 2024

Dematerializacyjne właściwości nowych systemów konstrukcji są wykorzystane we wspomnianym budynku, jak i późniejszych realizacjach, nie tylko ze względu na ich 40 zalety funkcjonalne, lecz    także      jako        samodzielne ,     bogate              źródło emocji artystycznych.  Ekspresja sił w architekturze potęga bądź na wyrażeniu ciążenia, bądź na pozornej jego negacji. Formy „nieważkie” wydają się mniej zrównoważone niż formy „ciążące”, ich utrzymywanie się w stanie równowagi pozostaje w sprzeczności z naszym^poczu- ciem równowagi nabytym w pozostałej praktyce życiowej. Formy „nieważkie” suge­rują ruch, dynamizm, napięcie.W architekturze historycznej przeważało dążenie do wyrażania statyczności I ciążenia form, ale nie brakło i tendencji przeciwnych.

Dodaj komentarz