15 lipca, 2024

Nawet w słynnym nowatorskim budynku „Pirie” dolne piętra, w przeciwieństwie do gór­nych, a zwłaszcza fragmenty wejścia, toną w gąszczu bujnej metalowej roślinności). Sullivan, obficie szafujący ornamentyką I dekoracją, nie unika bynajmniej zapożyczeń motywów minionych stylów. W myśl późniejszych poglądów, których zwolennicy powołują się zresztą na teoretyczne wskazania Suilivana, są to praktyki równie poża­łowania godne, co produkowanie kopii typu „kościół gotycki”, „renesansowy ratusz”. Przykład Sulllvana wskazuje. Jak dalece niemiarodajne jest wnioskowanie o twórczości artysty tylko na podstawie jego prac piśmienniczych ( że związek pomiędzy postu­lowanymi przez niego założeniami a Jego twórczością jest w istocie dość luźny.

Dodaj komentarz