15 lipca, 2024

W budynku firmy „Carson, Plrie, Scott Storę” osiągnięta jest całkowita zgodność proporcji prześwitów konstrukcyjnego szkieletu z proporcjami okien i kompozycją elewacji. Obniżenie wysokości poszczególnych kondygnacji nadaje całości charakter horyzontalny. Rezygnacji z wertykalizmu na rzecz bardziej funkcjonalnego rozwiązania towarzyszy ograniczenie zdobnictwa ornamentalnego. Uwidocznienie odrębności konstrukcyjnego szkieletu od wypełniających go pól podkreśla ekspresję konstrukcji. Całkowite oswobodzenie górnych pięter od dekoracji I pozostawienie tylko lekko zaznaczonych w elewacji linii podkreślających kierunki kompozycji, ukształtowanie opasek i ramiaków okien Itp. sprawia, że wyrazista, Jasna I prawidłowa struktura jest pełna naturalnego wyrazu.

Dodaj komentarz