15 lipca, 2024

Jeżeli kompozycja linii sił w obiekcie architektonicznym ma zdecydowanie dynamiczny charakter, to, jak sądzę, ujawni on się tym bardziej, im ściślejsza będzie zgodność konstrukcji i formy. Przykłady tego typu reprezentowane są najliczniej w budow­nictwie współczesnym.O   dynamizmie architektury barokowej, wobec statycznego zasadniczo charakteru konstrukcji, w większej mierze decydują kompozycje formalne. Trudno ustalić normy określające, w którym miejscu dopuszczalna w ramach jedności kompozycyjnej względ­na niezależność formy od konstrukcji przekształca się w niepożądany dysonans.Niemniej to ostatnie zjawisko, z punktu widzenia przeważających współcześnie opi­nii, jest czymś zdecydowanie negatywnym), nie powinno więc utożsamiać się go z dynamizmem — cechą, o którąjjbiega się wiele kierunków twórczości architekto­nicznej.

Dodaj komentarz