15 lipca, 2024

Wolfflin ten typ architektury charakteryzuje jako ruchliwy. Byłoby to Inne znaczenie terminu „dynamizm” niż dotychczas przytoczone. Nie dotyczyłoby ani układów konstrukcyjnych i sił realnych, ani kompozycji formalno-powierzchnlowych, lecz zachodzącego między nimi stosunku, przy czym wzajemnej zgodności odpowiada statyczność, natomiast dynamizm jest symptomem rozdźwięku. Jeżeli istotnie sugestia ruchu w architekturze ma polegać na wzbudzaniu wrażenia zamętu i chaosu, co nie wydaje się przekonywające, to cechą tak pojmowanego „dynamizmu” byłoby nie ujawnianie sił, lecz przeciwnie, rezygnacja z ich ekspozycji.

Dodaj komentarz