15 lipca, 2024

Architekturę barokową określa się niemal powszechnie jako „dynamiczną”. Jeżeli termin ten odnosi się do baroku, to używany jest zwykle w takim znaczeniu, jakie mu przypisywał Wolfflin. Niewątpliwie oznacza on co innego, gdy mowa o nowocze­snej architekturze, np. gdy stwierdza się, że „architektura ze statycznej zmieniła się w dynamiczną”). Zwłaszcza współcześni architekci-„konstruktywiści”, troszcząc się o    uwydatnienie dynamiki budowli, odrzucają zdecydowanie to, co w tym zakresie reprezentował barok.Traktowanie baroku za przykład negatywny (przy czym Jest to raczej barok wólfflinowsklch wizji niż barok rzeczywisty) wynika z podstawowych założeń „konstruktywizmu”, bowiem „barok przeciwstawia się każdemu stylowi opartemu na konstrukcji”.

Dodaj komentarz