15 lipca, 2024

Na dynamiczny bądź zrównoważony jego wyraz składa się bowiem zarówno charakter kompozycji dekoracji, jak I systemów konstrukcyjnych, przy czym te dwa zjawiska nie zawsze sobie odpo­wiadają. Jeżeli przy klasyfikowaniu architektury nie odróżnia się należycie tych dwóch różnych zjawisk lub zastępuje jedno drugim, w konsekwencji prowadzi to do niepo­rozumień. Wolfflina interesowała pęzede wszystkim zewnętrzno-zjawlskowa strona architektury. Dynamizm w jego ujęciu — to przede wszystkim dynamizm układów powierzchnio­wych, zbliżony do dynamizmu malarstwa.

Dodaj komentarz