15 lipca, 2024

Schopenhauer występuje przeciwko stosowaniu drewna w architekturze, motywując to tym, że drewno może naśladować formy wszelkich innych materiałów. Budynek stwarzający pozory budowli kamiennej, ale w rzeczywistości wzniesiony z drewna, nie może być źródłem trwałych wzruszeń artystycznych. Świadomość nleauten- tyczności tworzywa może zniweczyć rozkosz estetycznej kontemplacji). Postulat „szczerości materiałów” jest dziś niemal powszechnie uznawany. Współ­cześni teoretycy architektury negują wartości artystyczne budynków, które stwarzają pozory, iż wzniesiono je z innego materiału niż ten, którym posłużono się w rzeczy­wistości.

 

Dodaj komentarz