15 lipca, 2024

O słusz­ności takiej interpretacji poglądów Schopenhauera świadczy zarówno używana przez niego terminologia, w myśl której „czysto architektoniczne” to tyle co „konstruk­cyjne”, jak i wypowiedzi na temat roli konstrukcji w architekturze.Interesujące są także poglądy Schopenhauera na zagadnienie tzw. szczerości mate­riałów. Dzieła architektury mają za zadanie nie tylko ujawnić właściwości materiału, ale czynić je łatwo dostrzegalnymi. Budowla wykonana z różnych materiałów powinna informować obserwatora o swej wewnętrznej różnorodności. W przeciwnym razie prawa, które rządzą jej strukturą, nie docierają zgoła do widza. „Cała budowla jest dla nas tak nieprzyswajalna, jak wiersz w nieznanym języku”.

Dodaj komentarz