15 lipca, 2024

Jest to właściwe architekturze, bardzo ważne, lecz nie jedyne źródło wrażeń tego typu. Dla podkreślenia wewnętrznej gry sił 1 uczynienia jej bardziej dostępną obserwacji podporządkowuje się jej ogólną kompozycję elewacji i kierunkowość detalu. Stosuje się wystrój (ornament) wyjaśniający ). I tak np. pionowe kanele trzo­nów słupów klasycznych informują o tym, że siły ściskające przebiegają w kierunku pionowym. Poziome podziały belkowania wskazują, że siły ściskające i rozciągające występujące w belkach przebiegają poziomo. W stropach kasetonowych podobne znaczenie mają linie profili belek nośnych i wypełniających je pól.

Dodaj komentarz