15 lipca, 2024

Nie ulega wątpliwości, że przytoczone przykłady dotyczą wyobrażeń o rzeczywistych, sprawdzalnych empirycznie siłach występujących w konstrukcjach. Wartość artystyczną przypisuje tutaj Lipps tym formom, które ze względu na właściwości swej budowy i kształtu budzą wyobrażenie o realnej strukturze swych części i istniejących w nich siłach. Współczesna psychologia rozwojowa, potwierdzając możliwość percepcji sił, nie wypowiada się zasadniczo na temat ich ewentualnej estetycznej wartości. W tym kierunku idą natomiast sugestie Rudolfa Arnheima).

Dodaj komentarz