15 lipca, 2024

P. L. Nervi sądzi, że wartość architektury sprowadza się do zalet budowy jej organiz­mu ). W wielu współczesnych pracach „organiczny” charakter architektury jest synonimem wysokiego Jej poziomu).Również w urbanistyce swobodne, miękkie układy w miejsce przesztywnlonych, prostokątnych, zdaniem niektórych autorów, pozwalają „wlać życie w martwe dotychczas twory i zapewniają urbanistyce organiczny charakterProgramy „architektury organicznej” znacznie różnią się swą treścią. Toteż popular­ność haseł „architektury organicznej” ma jakieś inne źródła niż rzeczywiste podo­bieństwo obiektów architektury do organizmów żywych. Sądzę,’ że popularność owych haseł można tłumaczyć swoistą percepcją architektury.

Dodaj komentarz