15 lipca, 2024

Nie­wątpliwie jest to jeden z pierwszych budynków nurtu reprezentującego nowatorskie ujęcie ekspresji sił w architekturze. W Europie nowy nurt ukształtował się znacznie później, lecz był o wiele dojrzalszy i bardziej trwały. Problemy ekspresji ciążenia są analizowane także w licznych pracach teoretycznych. Zagadnieniom tym wiele uwagi poświęca Herman Sorgel. Odróżnia on wyraźnie stateczność i bezpieczeństwo „techniczne” — sprawdzalne obliczenio­wo— od emocjonalnego ich odpowiednika danego we wrażeniu. Emocjonalne od­czucie równowagi, które Sorgel traktuje jako ważne źródło wartości artystycznych, zmienia się z czasem i zależy od aktualnie stosowanego i rozpowszechnionego sposobu budowania.

 

Dodaj komentarz