15 lipca, 2024

Ukształtowana przez nie fasada budynku jest tworem do pewnego stopnia samodziel­nym. Schemat konstrukcji w wyjątkowych bowiem wypadkach narzuca ściśle określony sposób plastycznego rozwiązania elewacji i ścian wewnątrz budynku. Dlatego nawet w wypadku pełnego zharmonizowania układów konstrukcyjnych I kompozycji linii dekoracyjnych, czasem tylko wpływ tych ostatnich rozstrzyga o dynamicznym lub statycznym wyrazie architektury. Można to zilustrować na przykładach z budownictwa nowoczesnego. W budynkach szkieletowych narzucony przez konstrukcję układ pól pozostawia Jeszcze możliwości różnego potraktowania elewacji.

Dodaj komentarz