15 lipca, 2024

Uwydatnienie pionowego rytmu słupów bądź pod­kreślenie poziomych kierunków belek, kompozycje kolorystyczne i fakturowe^mogą zadecydować, że dwa budynki o jednakowej konstrukcji I takich samych ogólnych kształtach brył różnić się mogą dość znacznie w swym wyrazie. W danym wypadku różnice ograniczą się tylko do zjawisk w płaszczyźnie. Stopień kompozycyjnego usamodzielnienia fasady bywa różny: na przykład klerunkowość detalu architektury wczesnego gotyku ściśle odpowiada układom linii sił, natomiast w fasadach barokowych tylko genetycznie wiąże się z tym układem i nie zawsze odpowiada Ich rzeczywistym przebiegom.

Dodaj komentarz