15 lipca, 2024

Projektując fabrykę turbin poszukuje więc przede wszystkim wyrazu spokoju, powagi I zrównoważenia. Najodpowiedniejszymi materiałami do zbudowania dużej, możliwie jasnej hali, były wówczas stal I szkło. Ze względu na Ich „demateria- lizacyjne” własności, tj. dużą wytrzymałość bez efektu masy, nie odpowiadają jednak upodobaniom twórcy. Dla osiągnięcia efektu większej masywnoścl i ciężkości całej budowli szuka rozwiązań, które by w większym stopniu „wzbudzały ^wrażenie sta­teczności także przy użyciu nowoczesnych środków konstrukcyjnych”).Dla silniejszego podkreślenia zwieńczenia budynku ściana szczytowa pod dachem zostaje wyodrębniona i potraktowana jako pełnościenna. Maskuje to rzeczywistą jednoprzestrzenność pomieszczenia i jednolitość ramowej konstrukcji (rama troj- przegubowa).

Dodaj komentarz