15 lipca, 2024

Dąż­ność do dynamizmu jest tu bardziej Intensywna ze względu na szybszy] rozwój i większe możliwości techniki. Ponadto ekspresja] sił odgrywa tu większą rolę w porównaniu z pozostałymi środkami wyrazu. Tak przynajmniej wynikałoby z po­glądów I twórczości architektonicznej zwolenników kierunku preferującego ponad- indywidualne determinanty rozwoju sztuki. Kierunek ów, kwestionujący dominację wpływów osobowości twórcy, dopatruje się głównych przyczyn procesów rozwojo­wych architektury w całokształcie warunków otoczenia. Architektura dawnych wieków: świątynie antyczne, romańskie bazyliki, katedry gotyckie, zawdzięczają swą wielkość zbiorowemu wysiłkowi społecznemu. Analogiczne rozumienie sił i motywów rządzących współczesnością powinno być podstawą aktualnej twórczości architektonicznej.

Dodaj komentarz