15 lipca, 2024

Spostrzeżenia Lippsa są—jak sądzę —trafne, natomiast budzi wątpliwość sugero­wany przez niego proces percepcji form przestrzennych).Lipps poświęca wiele uwagi analizie estetycznego oddziaływania form przestrzennych, zwłaszcza w rozdziałach „Estetyczna mechanika*’) oraz „Sztuka techniczna ). Niemniej wywody, w których rozwijał tezę, że piękno kształtów w sztukach plasty­cznych— w tej liczbie w architekturze—polega na wyrażaniu „powszechnych sił mechanicznych”, wnoszą niewiele więcej niż sama teza. Analizę percepcji form przestrzennych rozpoczyna Lipps od opisów linii I płaskich figur geometrycznych. Sugerowałoby to, Iż percepcja realnej przestrzennej formy stanowi zestaw dostrzeganych pierwiastków elementarnych — linii i płaskich figur geometrycznych.

Dodaj komentarz