15 lipca, 2024

Za pomocą zmysłu dotyku, gdyby nie przeszkody natury praktycznej, można by stwier­dzić istnienie kształtów zarówno „linearnej”, Jak i „malarskiej architektury w tym sensie każda architektura jest „materialną rzeczywistością” —jednocześnie nie jest nią żadna, jako że przy jej percepcji nie posługujemy się dotykiem. O wszelkiej zatem architekturze można.powiedzieć, że jest „czysto optyczna’ ), bowiem jej odbiór dokonuje się za pomocą wzroku. Niemniej w tekście prac Wolfflina, jak i w przytoczonych przez niego przykładach, zawarte są wyjaśnienia wystarczające dla wyodrębnienia architektury „malarskiej” spośród wszelkiej innej.

Dodaj komentarz