15 lipca, 2024

Zwłaszcza wzmocnione są pozbawione funkcji konstrukcyjnej elementy poziome, spełniające rolę kompozycyjnego przezwyciężenia pionów, „uspo­kojenie” zbyt strzelistej, ażurowej budowli.Z przytoczonego przykładu i podobnych wynikałoby, że estetyczna modyfikacja rozwiązań technicznych polegałaby na powiększeniu liczby elementów konstruk­cyjnych, zwiększeniu ich przekrojów, czynieniu konstrukcji cięższą niż to wynika z obliczeń. Korzystanie ze wzorów historycznych w budownictwie współczesnym, rozporządzającym uniwersalnymi materiałami konstrukcyjnymi, S. Hempel nazywa „atawizmem konstrukcyjnym”. Dysproporcje między „tempem rozwoju techniki… a utrwaleniem się nowych sprawdzianów wartości estetycznych”) powoduje, że statyczność w sensie emocjonalnym pozostaje w tyle za statecznością techniczną.

Dodaj komentarz