15 lipca, 2024

Realna bryła budynku o zdecydowanie horyzontalnych pro­porcjach wskazuje wyraźnie swą niewzruszalność i trwałość. Płaska figura geometry­czna, jakkolwiek jest pewną abstrakcją, może wywołać podobne wrażenia jak kon­kretna bryła o określonej objętości i ciężarze. Wrażenia takie są zdeterminowane analogią proporcji. Podobny charakter reprezentuje poziome rozczłonkowanie płasz­czyzny, zwłaszcza jeżeli występuje na znacznej przestrzeni. Linie o określonych kierunkach, nie będąc najprostszymi symbolami sił, jak wynika­łoby z sugestii Lippsa, lecz daleko idącą ich abstrakcją, nie mogą być traktowane jako elementy percepcji ciążenia i równowagi.

Dodaj komentarz