15 lipca, 2024

Termin „organizm budowlany .jeżeliod­rzucić mistyfikujące interpretacje, do których tekst Wolfflina raczej nie upoważnia, może być rozumiany tylko tak, jak u teoretyków architektury współczesnej. Fasady,  o   których mowa, byłyby podporządkowane ogólnym założeniom konstrukcyjnym,a „rzeczywistymi kształtami bryły”, czyli tym co pozostaje po odrzuceniu niekonstrukcyjnych ozdób, byłby zespół elementów przestrzennych wyznaczonych przez układ linii sił i współgrający z nimi układ dekoracji. Intepretacje powyższe nie stanowią wyczerpującej charakterystyki architektury po­szukującej— zgodnie z określeniem Wolfflina— piękna w swym rzeczywistym istnie­niu. Niemniej stanowią niezbędną podstawę do jej wyodrębnienia.

Dodaj komentarz